Εικαστικός-Εκπαιδευτικός: το παιδί για όλες τις δουλειές στο Ελληνικό Σχολείο

Artfck
Από -

Στον παλμό του εκπαιδευτικού κόσμου, ο εικαστικός εκπαιδευτικός αναδεύει τα χρώματα της τέχνης με την παιδαγωγική του πάθηση, δημιουργώντας ένα πολυσύνθετο τοπίο που συνδυάζει την εκπαίδευση και τη δημιουργικότητα. Αυτό το άρθρο εξερευνά τον ρόλο του εικαστικού εκπαιδευτικού στο σύγχρονο δημόσιο ελληνικό σχολείο, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τις δυνατότητες που ανοίγει και το πώς διαπλάθει μια γέφυρα μεταξύ της τέχνης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής αναγνώρισης. Καταφεύγοντας στο παρασκήνιο του εκπαιδευτικού θεάτρου, αναζητούμε μαζί τον τρόπο που ο εικαστικός εκπαιδευτικός δημιουργεί, ενεργοποιεί και εμπνέει μια νέα γενιά δημιουργών και σκεπτόμενων πολιτών.

Πολλές φορές στη σύγχρονη εκπαίδευση, ο ρόλος του Εικαστικού-Εκπαιδευτικού (ο λεγόμενος ΠΕ08) στο δημόσιο ελληνικό σχολείο αντιμετωπίζει αναπόφευκτες προκλήσεις που συχνά υπονομεύουν τη δυναμική της διδασκαλίας και περιορίζουν την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών.

Έλλειψη Πόρων και Υλικών

Ένα από τα πρώτα προβλήματα που αντιμετωπίζει συχνά ένας εικαστικός είναι η ανεπάρκεια πόρων και εκπαιδευτικών υλικών. Οι εικαστικοί εκπαιδευτικοί συχνά αναζητούν δημιουργικούς τρόπους για να καλύψουν αυτό το κενό, επιδιώκοντας την ποικιλία και την πρωτοτυπία σε ένα περιορισμένο περιβάλλον.

Στον πολυσύχναστο χώρο της εκπαίδευσης, οι εικαστικοί-εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τον ανησυχητικό περιορισμό των υλικών. Η έλλειψη ποιοτικών και ποσοτικών πόρων αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο στη διαμόρφωση πλούσιων και διαδραστικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων.

Οι Συνέπειες της Έλλειψης Υλικών:

 1. Περιορισμός της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα των μαθητών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποικιλία των υλικών που τους παρέχονται. Η έλλειψη χρωμάτων, υφασμάτων, χαρτιού και άλλων βασικών υλικών περιορίζει τις εκφραστικές τους δυνατότητες.
 2. Ελλιπής Προετοιμασία Μαθημάτων: Οι εικαστικοί-εκπαιδευτικοί βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με την πρόκληση να προετοιμάσουν διδασκαλία χωρίς τα κατάλληλα υλικά. Αυτό μειώνει την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στους μαθητές.

Πιθανές Λύσεις και Προτάσεις:

 1. Επενδύσεις στους Πόρους: Η κυβέρνηση και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να επενδύσουν στην απόκτηση ποιοτικών υλικών, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα εργαλεία για μια πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία.
 2. Συνεργασία με Τοπικές Κοινότητες και Επιχειρήσεις: Η ενεργός συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και επιχειρήσεων μπορεί να οδηγήσει σε δωρεές υλικών και χρηματοδότησης, συμβάλλοντας στη δημιουργία πλουσίων εκπαιδευτικών πόρων.
 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Η προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία πόρων από καθημερινά ανακυκλώσιμα υλικά θα ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα με βιώσιμο τρόπο.
Με την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους εικαστικούς-εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν και να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα των μαθητών τους, προσφέροντας ένα πλούσιο και ενδιαφέρον περιβάλλον εκπαίδευσης.

Η Σύνθεση της Καλλιτεχνικής Πρακτικής με τη Διδασκαλία

Για τον εικαστικό-εκπαιδευτικό, η τέχνη αποτελεί όχι μόνον επαγγελματική πρακτική αλλά και έναν σημαντικό πυλώνα για την ανάπτυξη της παιδείας. Η ικανότητα να συνδυάζει την εκπαίδευση με την προσωπική καλλιτεχνική του καριέρα είναι ένα σύνθετο, αλλά ενδιαφέρον εγχείρημα.

Η Επιρροή της Καλλιτεχνικής Εμπειρίας στη Διδασκαλία:

Ο εικαστικός-εκπαιδευτικός δεν διδάσκει απλά τέχνη. Αναδεικνύει τον εαυτό του ως δημιουργό και ενεργούς συμμετέχοντα της διαδικασίας δημιουργίας. Η προσωπική του καλλιτεχνική πρακτική γίνεται έμπνευση για τους μαθητές, προσφέροντας τους ένα πραγματικό παράδειγμα πώς η τέχνη μπορεί να ενσωματωθεί στη ζωή.

Στη συνέχεια η διδασκαλία με έμφαση στη διαδικασία αντί του τελικού προϊόντος γίνεται ένα ταξίδι ανακάλυψης, όπου εκπαιδευτικός και μαθητές μοιράζονται τη χαρά και την πρόκληση της δημιουργίας. Η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού δεν περιορίζεται στην μετάδοση γνώσεων, αλλά ενθαρρύνει την αυτοέκφραση και την κριτική σκέψη.

Με αποτέλεσμα η προσωπική καλλιτεχνική πρακτική του εικαστικού-εκπαιδευτικού δεν παύει ποτέ να εξελίσσεται. Ενδυναμώνεται από τις νέες εμπειρίες, τις εξερευνήσεις και τις αλλαγές στην τέχνη. Αυτή η συνεχής ανάπτυξη μεταδίδεται στη διδασκαλία, διατηρώντας τον εκπαιδευτικό ανίκανο να παραμείνει αμέτοχος των δυνατοτήτων της τέχνης.

Η Τέχνη ως Γέφυρα Κατανόησης:

Ο εικαστικός-εκπαιδευτικός διαμορφώνει μια γέφυρα μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και της καλλιτεχνικής κοινότητας. Αναγνωρίζει τη σημασία της προσωπικής έκφρασης και της διαφορετικότητας, προωθώντας μια προσέγγιση της τέχνης που ενσωματώνει διάφορες απόψεις και στυλ.

Τονίζοντας τη σχέση ανάμεσα στην προσωπική καλλιτεχνική πρακτική και τη διδασκαλία, ο εικαστικός-εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα ενδιαφέρον και εμπνευσμένο περιβάλλον εκπαίδευσης. Μέσω αυτής της ενοποίησης, η τέχνη γίνεται όχημα για την καλλιέργεια όχι μόνο της δημιουργικότητας αλλά και της κριτικής σκέψης και του πολιτισμικού κατανοήσεως.

Κοινωνικές Δυσκολίες: Ο Εικαστικός Εκπαιδευτικός στο Στίγμα της Εκπαίδευσης

Η θέση του εικαστικού εκπαιδευτικού στον εκπαιδευτικό χώρο δεν είναι πάντα αναγνωρισμένη και εκτιμημένη όπως θα έπρεπε. Αντιμετωπίζει διάφορες κοινωνικές δυσκολίες από τους συναδέλφους του, μερικές φορές λόγω προκαταλήψεων και έλλειψης κατανόησης.

 1. Το "Μη Σοβαρό" Προφίλ: Σε κάποιες περιπτώσεις, οι συνάδελφοι ενδέχεται να βλέπουν τον εικαστικό εκπαιδευτικό ως διαφορετικό, με μια προορισμένη τάση για το παιχνίδι και την δημιουργία. Αυτή η αντίληψη μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη σοβαρότητα ή σε αδικαιολόγητες ελαφρές αντιμετωπίσεις.
 2. Περιορισμένη Κατανόηση του Ρόλου: Οι συνάδελφοι μπορεί να μην κατανοούν πλήρως το πολυσύνθετο ρόλο του εικαστικού εκπαιδευτικού. Η αντίληψη πως η τέχνη είναι απλά για διασκέδαση και όχι για σοβαρή μάθηση μπορεί να δημιουργήσει αποστάσεις.
 3. Προκαταλήψεις για τη Σημασία της Τέχνης: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τέχνη ενδέχεται να υποτιμηθεί ως ανεπίσημη ή λιγότερο σημαντική σε σχέση με άλλα μαθήματα, και αυτό μπορεί να επηρεάσει την αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού τέχνης.

Προκλήσεις και Πιθανές Λύσεις:

 1. Επικοινωνία και Ενημέρωση: Η ενεργός επικοινωνία μεταξύ των εικαστικών εκπαιδευτικών και των συναδέλφων μπορεί να διασφαλίσει ότι οι ρόλοι και οι ανάγκες τους είναι κατανοητοί.
 2. Κοινή Κατανόηση της Τέχνης: Εκπαιδευτικές προσπάθειες για την αύξηση της συνειδητοποίησης σχετικά με την σημασία της τέχνης στην εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προκαταλήψεων.
 3. Συνεργασία και Διακρατική Εκπαίδευση: Οι εικαστικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να συνεργαστούν με άλλους εκπαιδευτικούς για τη διασύνδεση της τέχνης με άλλα ακαδημαϊκά πεδία, δημιουργώντας έτσι μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία.

Με αυτούς τους τρόπους, ο εικαστικός εκπαιδευτικός μπορεί να καταπολεμήσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στον κοινωνικό χώρο της εκπαίδευσης και να επιδιώξει την αναγνώριση του ρόλου του στην ανάπτυξη των μαθητών.

Η Κριτική Σκέψη μέσα από την Τέχνη

Ένα ακόμη κλειδί είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσω της τέχνης. Οι μαθητές όχι μόνον θα εκφράζουν τις ιδέες τους, αλλά θα μαθαίνουν να αναλύουν και να κρίνουν τόσο τις δικές τους δημιουργίες όσο και τις τεχνοτροπίες άλλων καλλιτεχνών.

Στην πραγματικότητα, μέσα από μια συνδυασμένη προσπάθεια της κοινωνίας, της πολιτείας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, μπορούμε να αναθερμάνουμε τον ρόλο του Εικαστικού-Εκπαιδευτικού. Μόνον με αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλίσουμε ότι η τέχνη θα παραμείνει όχι μόνον εκπαιδευτική, αλλά και πρωταγωνιστική στη διαμόρφωση ενός εμπνευσμένου μέλλοντος για τους νέους μας.

Συνοψίζοντας το Ταξίδι του Εικαστικού Εκπαιδευτικού

Στο παρασκήνιο ενός εκπαιδευτικού θεάτρου, ο εικαστικός εκπαιδευτικός χορεύει με τα χρώματα και τις μορφές, καλλιεργώντας τον κήπο της δημιουργικότητας στο μυαλό των μαθητών. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, η αφοσίωση του στην τέχνη και την εκπαίδευση παραμένει ανέκφραστη.

Η δυνατότητα του εικαστικού εκπαιδευτικού να συνδυάσει τη διδασκαλία και την προσωπική του καλλιτεχνική πρακτική είναι μια επιχείρηση γεμάτη πάθος και αφοσίωση. Ο ρόλος του όχι μόνον στη μετάδοση τεχνικών, αλλά και στην προαγωγή της κριτικής σκέψης, της αυτοέκφρασης και του πολιτισμικού καταλόγου, είναι καθοριστικός.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει στον κοινωνικό χώρο της εκπαίδευσης δεν πρέπει να αποθαρρυνθούν, αλλά να υποδεικνύουν δρόμους για καινοτομία και βελτίωση. Με την ενεργό συνεργασία και την προώθηση της καλλιτεχνικής αξίας στον εκπαιδευτικό χώρο, ο εικαστικός εκπαιδευτικός μπορεί να επηρεάσει θετικά το πορτρέτο της τέχνης στην κοινωνία.

Στο τέλος αυτού του ταξιδιού, ο εικαστικός εκπαιδευτικός παραμένει ένας οδηγός στον κόσμο της δημιουργίας, διαμορφώνοντας με κάθε πινελιά μια εκπαιδευτική πραγματικότητα πλούσια σε χρώματα και ιδέες.

Υπογράφει ο Teachart

*Ακολουθήστε μας στο Google News, Facebook, instagram, twitter.
*Υποστηρίξτε μας μέσω του Patreon η του PayPal.​